सोपी दिवाळी रांगोळी डिझाईन | दिवाळीच्या रांगोळ्या डिझाइन | diwali rangoli designs | diwali sathi rangoli

सोपी दिवाळी रांगोळी डिझाईन | दिवाळीच्या रांगोळ्या डिझाइन | diwali rangoli designs | diwali sathi rangoli

दिवाळीच्या रांगोळ्या डिझाइन:दिवाळी हा सण म्हणजे रोषणाईचा सण. दिवाळीमध्ये सर्वत्र उत्सवाचे वातावरण असतात. दिवाळीची सुरुवात आपण सर्वजण वेगवेगळे प्रकारे आनंद व्यक्त करून साजरे करत असतात. त्यामध्ये अनेक प्रकारची तयारी केली जाते. दिवाळीमध्ये मुख्य आकर्षणाचा भाग असतो तो म्हणजे दिवाळी ची रांगोळी. दिवाळीमध्ये मोठ्या diwali sathi rangoli  प्रमाणात ठिकाणी सुंदर आणि साध्या रांगोळ्या काढल्या जातात. 

 पण तुम्हाला प्रश्न असेल की या दिवाळी मध्ये आम्ही कोणत्या रांगोळ्या काढू.जर तुमच्या मनामध्ये कोणती दिवाळी रांगोळी काढू असा प्रश्न असेल. तर या प्रश्नाचे उत्तर आम्ही तुमच्यासाठी या पोस्ट द्वारे घेऊन आलो आहोत. आम्ही या पोस्टमध्ये विविध प्रकारच्या दिवाळीच्या रांगोळ्या तुमच्यासाठी घेऊन आलो आहोत.diwali sathi rangoli याचा उपयोग करुन तुम्ही तुमचे दिवाळीची रांगोळी आपल्या घराच्या अंगणामध्ये काढू शकता.

दिवाळीमध्ये रांगोळीचे महत्त्व? सोपी दिवाळी रांगोळी डिझाईन | दिवाळीच्या रांगोळ्या डिझाइन

ज्याप्रमाणे दिवाळीमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे महत्त्वाचे कार्य केले जातात. जसे की घरामध्ये रोषणाई करणे. फराळ करणे इत्यादी कामे आपण महत्त्वाचे मानतो. त्याचप्रमाणे दिवाळीच्या रांगोळी ला सुद्धा खूप महत्त्व आहे. दिवाळी रांगोळी मुळे घरामध्ये प्रसन्नता वाढते. आम्ही तुमच्यासाठी काही दिवाळीच्या रांगोळ्या तेही साधी सोपी रांगोळी आणि  आम्ही घेऊन आलो आहोत ते खालील प्रमाणे आहे.सोपी दिवाळी रांगोळी डिझाईन | दिवाळीच्या रांगोळ्या डिझाइन | diwali sathi rangoli
सोपी दिवाळी रांगोळी डिझाईन | दिवाळीच्या रांगोळ्या डिझाइन | diwali sathi rangoli

टिपक्याची रांगोळी सोपी

सोपी दिवाळी रांगोळी डिझाईन | दिवाळीच्या रांगोळ्या डिझाइन | diwali sathi rangoli

सोपी दिवाळी विशेष रांगोळी दाखवा 


सोपी दिवाळी रांगोळी डिझाईन | दिवाळीच्या रांगोळ्या डिझाइन | diwali sathi rangoli
या प्रकारे तुम्ही आपल्या अंगना मध्ये सोपी रांगोळी डिझाईन काढू शकतात 

दिवाळीच्या रांगोळ्या डिझाइन  सोपी  रांगोळी डिझाईनदिवाळीच्या रांगोळ्या डिझाइन  सोपी  रांगोळी डिझाईन


दिवाळीच्या रांगोळ्या डिझाइन  सोपी  रांगोळी डिझाईन
दिवाळीच्या रांगोळ्या डिझाइन  सोपी  रांगोळी डिझाईनतर या होत्या काही सोपी दिवाळी रांगोळी डिझाईन,दिवाळीच्या रांगोळ्या डिझाइन,diwali rangoli designs ,diwali sathi rangoli

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या